Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam
Hồ sơ chuẩn:
 1. Mẫu số 1 + mẫu số 6
 2. Khám sức khỏe
 3. Passport bản chính
 4. 2 hình 4×6 (nền trắng, không đeo kính)
 5. Photo Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty bảo lãnh
 6. Lý lịch tư pháp nước ngoài
 7. Lý lịch tư pháp Việt Nam (nếu khách đã ở VN trên 6 tháng)
 8. Chức vụ:
  • Quản lý, Điều hành: Xác nhận kinh nghiệm Quản lý, điều hành (Hợp pháp hóa LS + dịch công công chứng)
  • Chuyên viên, chuyên gia, kỹ sư (1 trong 2)
   • Bằng đại học chuyên ngành (Hợp pháp hóa LS + dịch công công chứng) hoặc
   • Xác nhận kinh nghiệm 5 Năm chuyên viên, chuyên gia (Hợp pháp hóa LS + dịch công công chứng)

Nếu đã có công ty bảo lãnh thì chỉ cần chụp hình hộ chiếu gửi vào email visadanka@gmail.com

Nếu chưa có, bên công ty dịch vụ Danka sẽ chịu trách nhiệm bảo lãnh.

Đặc biệt làm được giấy phép lao động cho người nước ngoài có quốc tịch khó như Ấn Độ, Nigeria, Iran, Iraq, Pakistan, Nepal, Indonesia…

Thời hạn: từ 1 – 2 tuần làm việc tùy hồ sơ.